DANALAC® Splošni pogoji poslovanja

Kako rokujemo z osebnimi podatki?

SI – DANALAC Pogoji poslovanja

Spletno prodajo izdelkov DANALAC izvaja družba BioLek d.o.o., Moravci 34 B, 9243, Mala Nedelja (prodaja@biolek.si, telefon  051 605 191).

BioLek d.o.o. je registriran pri Okrožnem sodišču Murska Sobota, Srg številka:2017/37727. Matična številka: 3894479000. Datum vpisa v register: 25.1.2011. Družba je zavezana za plačilo DDV, ID za DDV: SI99550822.

BioLek d.o.o. je vpisan v register specializiranih prodajaln, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na drobno in debelo pri Javni Agenciji za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP), Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana. Podjetje BioLek d.o.o. je tudi nosilec živilske dejavnosti.

Vse navedene cene so v evrih (EUR) z DDV. Veljajo cene in ostali pogoji (popusti, način dostave, poštnina,…) na dan oddaje naročila. Velja originalni račun, ki ga prejmete ob plačilu, dostavi oz. prevzemu v povezavi s temi splošnimi pogoji, potrjenimi ob oddaji naročila.

Vsi izdelki so običajno na zalogi. Prejeta naročila izvajamo po vrstnem redu prejetih plačil, tako da se lahko stanje zaloge v času prejema plačila razlikuje od stanja zaloge v času oddaje naročila. Pridržujemo si pravico, da izjemoma (delno) odstopimo od izvedbe naročila v primerih, če naročenih izdelkov zmanjka, če ugotovimo povečano plačilno tveganje kupca ali če naročilo ni bilo oddano v skladu s pravili in splošnimi pogoji poslovanja. V vseh takih in podobnih primerih vas bomo o morebitnem odstopu od izvedbe naročila z naše strani čim prej obvestili po e-pošti oz. telefonu.

Z nakupom izdelkov dovoljujete, da BioLek d.o.o. zbira in upravlja z vašimi osebnimi podatki za namene obveščanja o dejavnosti družbe BioLek d.o.o..

S klikom na gumb “Oddaj naročilo” izvedete naročilo z obveznostjo plačila, o čemer vas obvestimo tudi na navedeni e-poštni naslov, in sklenete kupoprodajno pogodbo na daljavo. Z naročilom potrjujete, da ste seznanjeni in se strinjate s tukaj navedenimi splošnimi pogoji poslovanja.

V primeru vprašanj ali zahteve po pomoči pri spletnem nakupu se lahko vedno obrnete na prodaja@biolek.si ali na telefon 051 605 191. Klic na telefonsko številko se obračuna po tarifi vašega operaterja.

Garancija 

Proizvajalec jamči, da so izdelki brez napak v materialu in izdelavi. Ob upoštevanju spodaj opredeljenih pogojev in omejitev bo proizvajalec izdelka po svoji presoji brezplačno popravil ali zamenjal izdelek, ki bi se pri običajni uporabi izkazal kot poškodovani zaradi napak v materialu ali zaradi nepravilne izdelave. Vsi zamenjani deli in izdelki po tej garanciji postanejo last proizvajalca.

Proizvajalec je dolžan garancijsko popravilo opraviti v 45 dneh od prejema izdelka, v nasprotnem primeru pa izdelek zamenjati z drugim, enakovrednim in brezhibnim izdelkom.

Garancija ne pokriva škode na izdelku, ki nastane ponesreči, zaradi običajne obrabe izdelka, zlorabe, nepravilne uporabe, neupoštevanja teh navodil, naravne nesreče, nenormalnih mehanskih ali okoljskih pogojev, ali nepooblaščenega razstavljanja, popravljanja ali spreminjanja. Garancija tudi ne velja za izdelek, na katerem je bila originalna identifikacijska informacija spremenjena, izbrisana ali odstranjena, za izdelek, ki je bil napačno uporabljen ali neustrezno zapakiran ali skladiščen pri kupcu, izdelek, prodan kot rabljen izdelek, ponovno prodan ali prodan v nasprotju z izvoznimi predpisi.

Garancija za izdelke velja eno leto od datuma nakupa izdelka s strani kupca in se nanaša samo na prvega kupca izdelka ter tako dolgo, kolikor ga ima v lasti. Garancija ni prenosljiva.

Izdelek za garancijsko zamenjavo ali reklamacijo pošljete oz. po vnaprejšnjem dogovoru dostavite na naslov BioLek d.o.o., Moravci 34 B, 9243, Mala Nedelja, skupaj z navedbo modela ter podrobnejšim opisom napake in dokazilom o nakupu z datumom originalnega nakupa znotraj garancijskega roka.

Reklamacija – stvarna napaka na izdelku

Izdelke lahko reklamirate, če nimajo lastnosti, ki so navedene zanje, če smo poslali napačne izdelke, v napačni količini, barvi ali če izdelki kako drugače odstopajo od naročila.

Stvarno napako lahko uveljavljate v 2 mesecih od odkritja stvarne napake in v 2 letih od nakupa izdelka. Zahtevate lahko takojšnjo zamenjavo za enak, brezhiben izdelek, ali pa v zakonsko določenem roku in pod pogoji za uveljavljanje reklamacije iz naslova stvarne napake. V 8 dneh od prejetja stvarne napake vas obvestimo o postopku z reklamacijskim zapisnikom

Kdaj je napaka stvarna? Kadar:

 • izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet
 • izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana
 • izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane
 • je prodajalec izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Kako se preverja primernost artikla?

Preverja se z drugim, brezhibnim izdelkom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.

Kako se stvarno napako uveljavi?

V primeru reklamacije oziroma uveljavljanja stvarne napake lahko v skladu z zakonskimi omejitvami zahtevate zamenjavo izdelka, njegovo popravilo ali vračilo kupnine. Reklamiran izdelek skupaj z obvestilom o reklamaciji in natančnim opisom stvarne napake pošljite na prodaja@biolek.si oz. osebno ali po pošti na naslov BioLek d.o.o., Moravci 34 B, 9243, Mala Nedelja. Stroške pošiljana nosi pošiljatelj. Pravico do uveljavljanja stvarnih napak natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.

Pravica do odstopa naročila, vračilo izdelkov in vračilo plačil

Od spletnega naročila izdelkov (pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov) lahko kot kupec odstopite brez navedbe razloga v 14 dneh od prejema izdelkov z obvestilom na prodaja@biolek.si oz. BioLek d.o.o., Moravci 34 B, 9243, Mala Nedelja. Obvestilo je pravočasno, če je pošiljka poslana oz. oddana v roku. Prejete izdelke nam morate vrniti na vaše stroške nepoškodovane, v nespremenjeni količini in v originalni embalaži najpozneje v 14 dneh potem, ko ste nas obvestili o odstopu od naročila. Izdelke morate vrniti v takem stanju, v kakršnem so bili tedaj, ko so vam bili izročeni, s priporočeno pošiljko na naslov BioLek d.o.o., Moravci 34 B, 9243, Mala Nedelja. Potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo stroške vračila blaga. V kolikor izdelek začnete uporabljati, pa si premislite, izgubite pravico do odstopa od naročila. Tudi samo vračilo izdelkov v roku za odstop od naročila prav tako šteje za obvestilo o odstopu od naročila in vam obvestila ni potrebno posebej pošiljati. V primeru vračila nam posredujte vaše osebne podatke, številko bančnega računa (v primeru da želite prejeti kupnino na TRR) ter kopijo računa. Prejeta plačila za vrnjene izdelke bomo vrnili najkasneje v 14 dneh od prejema izdelkov in sicer z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen v primeru potrošnikove izrecne zahteve po uporabi drugega plačilnega sredstva (npr. vračilo kupnine na potrošnikov TRR). V nobenem primeru potrošnik ne nosi nikakršnih dodatnih stroškov v zvezi z vračilom kupnine.

Omejitev odgovornosti

Proizvajalec, distributer izdelkov ali BioLek d.o.o. niso odgovorni za in ne krijejo nobene izgube podatkov ali s tem povezanih stroškov, morebitne škode ali poškodbe na osebah ali lastnini, stroške, izpad dohodka, prihrankov, dobička, ali druge naključne ali posledične škode, ki bi nastale zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe izdelka, četudi so bili obveščeni o možnosti take škode. Celotna odgovornost proizvajalca, distributerja ali pooblaščenega prodajalca v okviru garancije je omejena na popravilo ali zamenjavo izdelka.

Proizvajalec in avtorji besedil si pridržujejo pravice do kakršnekoli spremembe ali izboljšave tako pri izdelkih kot tudi v besedilu, kadarkoli in brez predhodne najave. Proizvajalec in avtorji ne sprejemajo nobene odgovornosti v primeru težav, ki posredno ali neposredno izhajajo iz napak ali nepopolnosti izdelkov ali besedila.

Arhiviranje pogodb

Vse sklenjene pogodbe med ponudnikom in kupcem so arhivirane na sedežu podjetja Biolek d.o.o., Godemarci 8, 9243 Mala Nedelja. Vsi računi bodo trajno shranjeni pri ponudniku. Kupec lahko pridobi kopijo pogodbe z zahtevo po elektronski pošti na naslov prodaja@biolek.si

Poprodajne storitve

Podjetje BioLek d.o.o. nudi garancijo v skladu z garancijskimi izjavami, ki so priloženi izdelkom. Dodatne oziroma prostovoljne garancije podjetje ne ponuja.

Pritožbe in spori

Za morebitne pritožbe je kupcu na voljo elektronski naslov prodaja@biolek.si Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Ponudnik si po svojih najboljših močeh prizadeva, da se morebitni spori rešijo sporazumno. V primeru potrošniškega spora podjetje BioLek d.o.o. priznava tudi izvajalca izvensodnega reševanja sporov: Društvo mediatorjev Slovenije, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana drustvo.mediatorjev@gmail.com, telefon 01 306 10 74V nasprotnem primeru bo reševanje sporov reševalo pristojno sodišče v Mariboru.

V primeru potrošniškega spora, lahko pritožbo vložite preko platforme za Spletno reševanje sporov na naslovu https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL.

Pohvale in pritožbe

Zanima nas vaša izkušnja z nami, tako dobra kot slaba. Na koncu šteje samo vaše zadovoljstvo. Veseli bomo, če nam boste vašo izkušnjo pri nakupu sporočili na info@biolek.si

AVTORSKE PRAVICE

Politika Dana Dairy Group in BioLek d.o.o. je, da na svojih spletnih straneh ali tiskanih gradivih ne uporablja gradiva, zaščitenega z avtorskimi pravicami. Če opazite, da so takšna umetniška dela prisotna na našem spletnem mestu, nas o tem obvestite po elektronski pošti, skupaj s preverjanjem lastništva omenjenega materiala, in odstranili bomo vsebino v 14 dneh po prejemu obvestila.

Upoštevajte, da Dana Dairy Group in BioLek d.o.o. ne more prevzeti odgovornosti za uporabo kakršnega koli neoznačenega gradiva, ki je v javni lasti. Menimo, da je odgovornost lastnika avtorskih pravic, da material dobro označi, tako da ne bo pomotoma uporabljen kot javna last.

 

Informacije o obdelavi osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je družba BioLek., BIOLEK, SPECIALIZIRANA PRODAJALNA Z ZDRAVILI, STORITVE IN SVETOVANJE, d.o.o., Godemarci 8, 9243 Mala Nedelja (Ljutomer).

BioLek se zavezuje k ščitenju zasebnosti uporabnikov spletnege trgovine www.baldo.si ter k skrbi za optimalno tehnološko podporo tej varnosti (ZVOP-1 in GDPR).

Spletno mesto in prenos podatkov med upoorabnikom in spletnim mestom je zaščiten z varnim SSL protokolom.

Kako in zakaj pridobivamo osebne podatke?

Kadar opravite naročilo na spletni strani kot gost:

Če opravite naročilo izdelkov, obdelujemo le tiste podatke, ki so nujno potrebni za izvedbo vašega naročila (sklenjene pogodbe o nakupu): ime, priimek, naslov za dostavo, podatke o naročenem izdelku in plačilu ter telefonska številka in e-naslov, da vas lahko obveščamo o prejemu in obdelavi naročila. Brez teh podatkov, naročila ne moremo izvesti. Teh podatkov, razen za primer vaše morebitne reklamacije, ne obdelujemo za noben drug namen, smo jih pa na podlagi davčnih predpisov dolžni hraniti še 10 let po izdaji računa za naročen izdelek..

Podatke iz vašega profila uporabljamo:

 • za avtomatsko izpolnjevanje podatkov o naročniku (ni vam treba vsakič znova izpolnjevati podatkov o naslovu za dostavo. Kadarkoli lahko dodate nov naslov, spremenite ali izbrišete starega);
 • za to, da vam lahko prikazujemo zgodovino vaših nakupov, kar vam olajša naročanje izdelkov, ki jih večkrat naročate;
 • da vam lahko pripravimo prav posebne ponudbe, ugodnosti in akcije, ki jih po e-pošti ali na domač naslov ponudimo samo registriranim uporabnikom s podobnimi nakupnimi navadami (če nam to ob registraciji ali kasneje posebej dovolite; dovoljenje lahko kadarkoli v uporabniškem profilu tudi enostavno prekličete);
 • da lahko izvajamo interne raziskave in analize, ki nam omogočajo, da zagotovimo čim kvalitetnejšo in čim ugodnejšo ponudbo v spletni lekarni za vse kupce.

Kaj delamo s podatki o vas?

Podatke o registriranih uporabnikih in kupcih ter nakupih zbiramo za:

 • zagotavljanje naših zakonskih obveznosti (na primer za vodenje finančnih in poslovnih knjig),
 • izvedbo vaših naročil
 • za profiliranje kupcev, ki omogoča prikaz potrebam posameznega kupca primernejših ponudb na spletnih straneh
 • za analize poslovanja, planiranje, spremljanje statistik, obnašanja kupcev ter obiskovalcev in podobno, pri čemer so uporabljeni podatki anonimizirani

Vprašanja, ki nam jih posredujete preko kontaktnih obrazcev ali e-naslovov, objavljenih na spletnem mestu, bomo uporabili izključno za razrešitev težave ali pripravo odgovora na vprašanje.

Vkolikor boste z nami komunicirali preko kateregakoli družbenega omrežja bomo vaše podatke lahko uporabili tudi za to, da vam preko istega družbenega omrežja posredujemo marketinška sporočila skladno s pogoji in dovoljenji, ki ste jih dali upravitelju družbenega omrežja.

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov?

Poleg nas lahko vaše osebne podatke uporabljajo tudi naši zaupanja vredni partnerji, ki jih potrebujemo pri izvedbi, skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov:

 • dostavnim službam posredujemo podatke, ki jih potrebujejo za prevoz in oddajo naročila
 • v primeru, ko vaše naročilo vključuje izdelke, ki so na zalogi pri dobavitelju, mu posredujemo podatke, ki jih potrebuje za pripravo pošiljke z vašim naslovom za dostavo in vsebino naročila
 • dobaviteljem in pooblaščenim serviserjem, vkolikor reklamacije ali vprašanja, pri katerih potrebujemo njihovo sodelovanje, urejate preko nas
 • pooblaščenim ustanovam, če tako zahteva zakon (sodišče, ipd.)

Vsi partnerji, ki imajo dostop do osebnih podatkov, so zavezani skrbnemu ravnanju z osebnimi podatki skladno z zakonodajo. Posredujemo jim le podatke, ki so nujni za uspešno izvedbo naročila, prodajnega procesa ali druge aktivnosti.

Vaših podatkov v nobenem primeru ne posredujemo nepooblaščenim tretjim osebam.

Roki hrambe osebnih podatkov

Vaše osebne podatke bomo hranili in obdelovali v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za zaključek naročenih ali dogovorjenih aktivnosti, ter potem v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe.

Podatke, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, hranimo do preklica.

V primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom, podatke hranimo v skladu z zakonsko zapovedjo.

Zagotavljanje varnosti

Na naših spletnih straneh uporabljamo več varnostno-zaščitnih sistemov, ki zagotavljajo ustrezno zaščito pred izgubo, razkritjem, neželjenim spreminjanjem ali zlorabo podatkov. Za prenose vseh osebnih podatkov uporabljamo tehnologijo SSL, ki skrbi za kodiranje vseh informacij.

Dostop do zbranih osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe (zaposleni, pogodbeni partnerji) z uporabniškim imenom in geslom.

Prosimo, da nam pri varovanju vaših osebnih podatkov pomagate tako, da tudi sami poskrbite za varnost vašega uporabniškega imena in gesla.

Vaše pravice

Našim kupcem in uporabnikom zagotavljamo vso podporo pri uresničevanju pravic, ki jih navajamo v nadaljevanju:

 • na tej strani vas v celoti seznanjamo s tem, kako uporabljamo vaše osebne podatke
 • vedno smo vam na voljo, da uveljavite vašo pravico do popravka. Omogočamo vam, da praktično vse vaše osebne podatke popravite in uredite sami z uporabo funkcionalnosti v menuju Moj račun. Pravzaprav vas prosimo, da ste pri tem čimbolj vestni.
 • v določenih primerih lahko uveljavite tudi pravico do izbrisa vaših osebnih podatkov. Vkolikor ste na primer le naročeni na eno ali več izmed naših e-revij, se lahko izbrišete sami tako da sledite povezavi v vsaki e-reviji ali oglasnem sporočilu, ki vam ga posredujemo. Če ste se registrirali kot uporabnik, pa nikoli oddali nobenega naročila, lahko vaš uporabniški račun in vse z njim povezane podatke kadarkoli izbrišete tako, da v menuju uporabniškega računa izberete možnost “Izbriši uporabniški račun”.. Če pa ste pri nas kupovali, prosimo, da upoštevate, da moramo vaše podatke hraniti skladno z zakonodajo.
 • v določenih primerih lahko zahtevate začasno ali trajno prepoved nadaljne obdelave vaših osebnih podatkov v celoti ali delno,
 • na vašo zahtevo vam bomo vaše osebne podatke posredovali zbrane v elektronski obliki
 • obravnavali bomo vaše ugovore na obdelavo vaših osebnih podatkov

Vse ostale pravice lahko uveljavite tako, da nas o vaši zahtevi obvestite s priporočenim pismom na naslov: BioLek d.o.o., Moravci 34 B, 9243, Mala Nedelja, s pripisom GDPR – TEMA, pri čemer je TEMA lahko ena izmed zagotovljenih pravic: dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave podatkov, blokiranje obedalave podatkov, izbris osebnih podatkov, ugovor na obdelavo podatkov, prenos podatkov.

Če menite, da se vaši osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS.